ραντεβού
210 64 66 600
Προσωρινές τύπου Άκερ 2017-04-07T16:33:37+03:00

Είναι ακρυλικό δόντι με ακεταλικά άγκιστρα, που κουμπώνει στα διπλανά δόντια

Συχνές ερωτήσεις

Πλεονεκτήματα

 • Χαμηλό κόστος

 • Ανώδυνη λύση

 • Καλή αισθητική λύση

 • Καθόλου επεμβατική αποκατάσταση

 • Σύντομος χρόνος αποκατάστασης

 • Καλή μάσηση και ομιλία

Μειονεκτήματα

 • Κινητός μηχανισμός

 • Απαιτείται καλή στοματική υγιεινή

Ενδείξεις

 • Στα οπίσθια δόντια που λείπουν
 • Στα μπροστινά δόντια που λείπουν σε μη ουλικό χαμόγελο
 • Μεταβατική αποκατάσταση μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Αντενδείξεις

 • Ουλικό χαμόγελο

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αποτυπώματος και αποστολή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο

2η επίσκεψη

 • Αξιολόγηση του προσωρινού άκερ

 • Παράδοση του προσωρινού άκερ

 • Φεύγοντας από το ιατρείο με ένα λαμπερό χαμόγελο, επιτρέπεται άμεσα η μάσηση

3η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα