ραντεβού
210 64 66 600
Νάρθηκας με Δόντι 2017-04-07T16:34:45+03:00

Είναι ένα διάφανο μασελάκι όπου συμπληρώνουμε αισθητικά δόντι εκεί που λείπει

Συχνές ερωτήσεις

Πλεονεκτήματα

 • Ανώδυνη λύση

 • Δεν απαιτείται αναισθησία

 • Σύντομος χρόνος αποκατάστασης

 • Δεν παρασκευάζονται (τροχίζονται) παρακείμενα δόντια

 • Χαμηλό κόστος

Ενδείξεις

 • Δόντια που λείπουν
 • Μεταβατική αποκατάσταση μετά ή μέχρι την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Μειονεκτήματα

 • Κινητός μηχανισμός

 • Απαιτείται καλή στοματική υγιεινή

 • Δεν επιτρέπεται η μάσηση

Αντενδείξεις

 • Κακή στοματική υγιεινή
 • Προβλήματα σύγκλεισης

Υλικά κατασκευής

 • Θερμοπλαστικό φύλλο νάρθηκα

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αποτυπώματος και αποστολή στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο

2η επίσκεψη

 • Αξιολόγηση του διάφανου νάρθηκα με δόντι που λείπει

 • Παράδοση του διάφανου νάρθηκα με δόντι που λείπει

3η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα