ραντεβού
210 64 66 600
Ολική Οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων (επένθετη) 2017-05-18T00:33:05+03:00

Ολική οδοντοστοιχία που εφαρμόζει πάνω σε εμφυτεύματα και στην φατνιακή ακρολοφία

Για την άνω γνάθο απαιτούνται 4 – 5 εμφυτεύματα ώστε να μην υπάρχει ουρανίσκος στην οδοντοστοιχία και για την κάτω γνάθο απαιτούνται 2 εμφυτεύματα

Διάρκεια θεραπείας : Περίπου 7 – 10 εργάσιμες ημέρες

Συχνές ερωτήσεις

Πλεονεκτήματα

 • Αυξημένη ικανοποίηση του ασθενούς αφού αισθάνεται ότι δεν είναι τελείως νωδός

 • Αυξημένη σταθερότητα, συγκράτηση και στήριξη

 • Μείωση οστικής απορρόφησης

 • Αύξηση της μασητικής ικανότητας

 • Μικρό λίφτινγκ στην περιοχή των χειλιών

 • Δεν χρησιμοποιείται κόλλα συγκράτησης για οδοντοστοιχίες

 • Δεν υπάρχει ο κίνδυνος να φύγει κατά την ώρα της ομιλίας ή της μάσησης

Μειονεκτήματα

 • Απαιτείται αυξημένη κλινική εμπειρία και εργαστηριακή εργασία

 • Κίνδυνος περιεμφυτευματίτιδας εφόσον δεν τηρούνται κανόνες στοματικής υγιεινής

Επένθετη οδοντοστοιχία με Balls

Επένθετη οδοντοστοιχία με Locators

Ενδείξεις

 • Ασθενείς με ικανοποιητική στοματική υγιεινή
 • Ασθενείς με εκτεταμένη απορρόφηση του φατνιακού οστού
 • Ασθενείς νωδοί, που η ολική τους οδοντοστοιχία δεν έχει αρκετή συγκράτηση και πολλές φορές δεν στέκεται ούτε με κόλλα οδοντοστοιχίας

Αντενδείξεις

 • Όταν μια άλλη προσθετική αποκατάσταση προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα
 • Ασθενείς που δεν διατηρούν καλή στοματική υγιεινή
 • Όταν τα υπάρχοντα εμφυτεύματα δεν έχουν καλή πρόγνωση

Η διαδικασία, αφού έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και η οστεοενσωμάτωση των εμφυτεμάτων
και έχει γίνει η αποκάλυψη τους, έχει ως εξής

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αρχικού αποτυπώματος άνω και κάτω γνάθου για την κατασκευή ατομικού δισκαρίου

2η επίσκεψη

 • Λήψη τελικού αποτυπώματος με το ατομικό δισκάριο που κατασκευάστηκε

3η επίσκεψη

 • Καταγραφές και επιλογή δοντιών οδοντοστοιχίας

4η επίσκεψη

 • Τελική δοκιμή οδοντοστοιχίας και σύνταξη επιλεγμένων δοντιών

5η επίσκεψη

 • Ενεργοποίηση συνδέσμων ακριβείας (locators ή ball attachments)

 • Παραλαβή οδοντοστοιχίας

 • Φεύγοντας από το ιατρείο με ένα λαμπερό χαμόγελο, μπορείτε να φάτε άμεσα

6η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα

Επένθετη οδοντοστοιχία με μπάρα

Επένθετη οδοντοστοιχία με Balls