ραντεβού
210 64 66 600
Μερική ημιμόνιμη Οδοντοστοιχία τύπου Valplast 2017-04-18T10:36:34+03:00

Μερική Μεταβατική Οδοντοστοιχία τύπου Valplast είναι η οδοντοστοιχία που αντικαθιστά τα δόντια που λείπουν και στηρίζεται στα φυσικά δόντια με εύκαμπτα αισθητικά άγκιστρα

Διάρκεια θεραπείας : Περίπου 5 – 7 εργάσιμες ημέρες

Συχνές ερωτήσεις

Πλεονεκτήματα

 • Αποφεύγεται το άγχος του ασθενή πως η οδοντοστοιχία θα είναι ορατή

 • Η προσαρμογή του ασθενή είναι σαφέστατα ευκολότερη

 • Αισθητική λύση

Μειονεκτήματα

 • Δεν επιδέχεται επιδιόρθωση ή αναπροσαρμογή

 • Σε περίπτωση μεταγενέστερης απώλειας φυσικού δοντιού, ο ασθενής επιβαρύνεται με το κόστος κατασκευής νέας Valplast

Ενδείξεις

 • Στις περιπτώσεις που λείπουν ορισμένα δόντια και ο ασθενής ζητά μια ημιμόνιμη αισθητική λύση

Αντενδείξεις

 • Σε ασθενείς που επιζητούν μια οριστική λύση με ισχυρή αντοχή

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αρχικών αποτυπωμάτων για την κατασκευή ατομικού δισκαρίου

2η επίσκεψη

 • Λήψη τελικού αποτυπώματος με το ατομικό δισκάριο που κατασκευάστηκε

3η επίσκεψη

 • Καταγραφές και επιλογή δοντιών οδοντοστοιχίας

4η επίσκεψη

 • Τελική δοκιμή οδοντοστοιχίας και σύνταξη επιλεγμένων δοντιών

5η επίσκεψη

 • Παραλαβή οδοντοστοιχίας

 • Φεύγοντας από το ιατρείο με ένα λαμπερό χαμόγελο, μπορείτε να φάτε άμεσα

6η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα

Περιστατικά με Valplast