ραντεβού
210 64 66 600
Μερική Οδοντοστοιχία με συνδέσμους ακριβείας 2017-04-18T10:19:07+03:00

Αντικαθιστά τα ελλείποντα δόντια και στηρίζεται σε στεφάνες με ειδικούς συνδέσμους ακριβείας ή σε τηλεσκοπικές στεφάνες

Διάρκεια θεραπείας : Περίπου 7 – 10 εργάσιμες ημέρες

Συχνές ερωτήσεις

Πλεονεκτήματα

 • Αποφεύγεται το άγχος του ασθενή πως η οδοντοστοιχία (μασελάκι) θα είναι ορατή

 • Η προσαρμογή του ασθενή είναι σαφέστατα ευκολότερη

 • Αποτελεί αισθητικότερη λύση από άλλες μερικές οδοντοστοιχίες

 • Έχει εξαιρετική σταθερότητα

Μειονεκτήματα

 • Μεγαλύτερο κόστος από μία συμβατική μερική οδοντοστοιχία

 • Σε περίπτωση θραύσης των στηριγμάτων, ο ασθενής επιβαρύνεται με νέο κόστος κατασκευής και αναπροσαρμογή στην μερική οδοντοστοιχία, εφόσον είναι εφικτό

Ενδείξεις

 • Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η θεραπευτική λύση είναι η μερική οδοντοστοιχία και ο ασθενής προτιμά παράλληλα αισθητική λύση

Αντενδείξεις

 • Σε περιοδοντικούς ασθενείς όπου υπάρχει κίνδυνος μελλοντικής απώλειας των συγκεκριμένων δοντιών – στηριγμάτων

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αρχικού αποτυπώματος άνω και κάτω γνάθου για την κατασκευή ατομικού δισκαρίου και την κατασκευή της προσωρινής αποκατάστασης

2η επίσκεψη

 • Τελική παρασκευή (τρόχισμα) των δοντιών στηριγμάτων

 • Λήψη τελικού αποτυπώματος με το ατομικό δισκάριο που κατασκευάστηκε

 • Τοποθέτηση προσωρινών στεφανών

3η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινών στεφανών

 • Δοκιμή εφαρμογής μεταλλικού σκελετού

 • Καταγραφές και επιλογή δοντιών οδοντοστοιχίας

 • Επανατοποθέτηση προσωρινών στεφανών

4η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινών στεφανών

 • Δοκιμή παρασκευασμένων στεφανών με συνδέσμους ακριβείας που ακόμη δεν έχουν γυαλιστεί

 • Τελική δοκιμή οδοντοστοιχίας και σύνταξη επιλεγμένων δοντιών

 • Επανατοποθέτηση προσωρινών στεφανών

5η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινών στεφανών

 • Τελική προσκόλληση στεφανών με συνδέσμους ακριβείας

 • Παραλαβή μερικής οδοντοστοιχίας

 • Φεύγοντας από το ιατρείο με ένα λαμπερό χαμόγελο, μπορείτε να φάτε άμεσα

6η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα

Βίντεο διαδικασίας