ραντεβού
210 64 66 600
Μερική Οδοντοστοιχία με μεταλλικά άγκιστρα 2017-04-07T16:21:10+03:00

Αντικαθιστά τα ελλείποντα δόντια και στηρίζεται στα φυσικά δόντια με μεταλλικά ή ακρυλικά άγκιστρα

Διάρκεια θεραπείας : Περίπου 7 εργάσιμες ημέρες

Πλεονεκτήματα

 • Καλή συγκράτηση

 • Επιδέχεται επιδιόρθωση ή αναπροσαρμογή σε περίπτωση μεταγενέστερης απώλειας φυσικού δοντιού

 • Προσιτό κόστος

Μειονεκτήματα

 • Ορατά μεταλλικά άγκιστρα

Ενδείξεις

 • Σε περιπτώσεις που λείπουν ορισμένα δόντια
 • Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η μοναδική θεραπευτική λύση είναι η μερική οδοντοστοιχία
 • Σε περιοδοντικούς ασθενείς

Αντενδείξεις

 • Αισθητικοί λόγοι
 • Νέοι σε ηλικία ασθενείς

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αρχικών αποτυπωμάτων για την κατασκευή ατομικού δισκαρίου

2η επίσκεψη

 • Λήψη τελικού αποτυπώματος με το ατομικό δισκάριο που κατασκευάστηκε

3η επίσκεψη

 • Καταγραφές και επιλογή δοντιών οδοντοστοιχίας

4η επίσκεψη

 • Τελική δοκιμή μερικής οδοντοστοιχίας και σύνταξη επιλεγμένων δοντιών

5η επίσκεψη

 • Παραλαβή μερικής οδοντοστοιχίας

 • Φεύγοντας από το ιατρείο με ένα λαμπερό χαμόγελο, μπορείτε να φάτε άμεσα

6η επίσκεψη

 • Τελική αξιολόγηση μια εβδομάδα αργότερα

Βίντεο διαδικασίας