ραντεβού
210 64 66 600
Στεφάνες (θήκες) Ζιρκονίου 2017-04-07T16:07:01+03:00

Η ζιρκονία ή YZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο

Πρόκειται για στερεό υλικό σε θερμοκρασία δωματίου, αν και γίνεται σκληρό και εύθραυστο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες

Η ζιρκονία είναι ένα καινοτόμο σύστημα για την αισθητική προσθετική αποκατάσταση χωρίς μεταλλικό σκελετό

Το υλικό αυτό παρασκευάζεται με την βοήθεια της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας CAD/CAM

Πλεονεκτήματα

 • Η ιδιότητα του να είναι φωτοδιαπερατό, εξασφαλίζει άριστα αισθητικά αποτελέσματα

 • Καλή μηχανική αντοχή

 • Βιοσυμβατότητα (απουσία αλλεργικών αντιδράσεων)

 • Υψηλή αντοχή στην διάβρωση

 • Είναι από τα πλέον ισχυρά και σκληρά υλικά

 • Αποκλείει τις δυσάρεστες ευαισθησίες (ζεστό, κρύο)

Μειονεκτήματα

 • Υψηλό κόστος

 • Μικρότερη αντοχή στην ταλάντωση σε σχέση με κράμα μετάλλων

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (SpectroShade™ Micro)

 • Λήψη αρχικού αποτυπώματος, για την κατασκευή της προσωρινής αποκατάστασης

2η επίσκεψη

 • Τοπική αναισθησία

 • Μείωση όγκου του δοντιού περιφερικά με τον τροχό (παρασκευή του δοντιού)

 • Τοποθέτηση προσωρινής στεφάνης

3η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινής στεφάνης

 • Τελική παρασκευή του δοντιού

 • Λήψη τελικού αποτυπώματος

 • Επανατοποθέτηση προσωρινής στεφάνης

4η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινής στεφάνης

 • Δοκιμή εφαρμογής πυρήνα μόνιμης στεφάνης

 • Επανατοποθέτηση προσωρινής στεφάνης

5η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινής στεφάνης

 • Δοκιμή παρασκευασμένης στεφάνης που ακόμη δεν έχει γυαλιστεί

 • Επανατοποθέτηση προσωρινής στεφάνης

6η επίσκεψη

 • Αφαίρεση προσωρινής στεφάνης

 • Προσκόλληση της στεφάνης ζιρκονίας με κονία μόνιμης αποκατάστασης

 • Επανεξέταση μια εβδομάδα αργότερα

Βίντεο διαδικασίας

Περιστατικά με Στεφάνες (θήκες) Ζιρκονίου