ραντεβού
210 64 66 600
Εκμαγεία μελέτης 2017-04-07T16:10:43+03:00

Τα εκμαγεία μελέτης παριστούν την θετική αναπαραγωγή του άνω και κάτω οδοντικού τόξου και αποτελούν ουσιώδη βοηθητικά μέσα στην εξέταση του ασθενούς

Τα εκμαγεία μελέτης δίνουν πληροφορίες για :

  • Την ανάλυση σύγκλεισης
  • Τους επιμήκεις άξονες των δοντιών
  • Το εύρος και την μορφή της νωδής περιοχής
  • Την σχέση των δοντιών με τους ανταγωνιστές
  • Την ενδεχόμενη ανάγκη αύξησης ύψους της κάθετης διάστασης
  • Την θέση και κλίση των δοντιών

Για την ολοκλήρωση της μελέτης, συχνά απαιτείται διαγνωστικό κέρωμα

Διαδικασία:

Λαμβάνονται αποτυπώματα για την άνω και κάτω γνάθο

Αποστέλλονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο για την κατασκευή από γύψο των εκμαγείων μελέτης

Συχνές ερωτήσεις