ραντεβού
210 64 66 600
Ένθετα – Επένθετα 2017-04-18T09:52:12+03:00

Ένθετα

Οι παρασκευές των δοντιών για υποδοχή στεφάνων μερικής επικάλυψης, είναι συντηρητικές, σεβόμενες σε μεγάλο βαθμό την οικονομία των σκληρών οδοντικών ιστών

Παρόλα αυτά εφαρμόζονται λίγο στην κλινική πράξη

Αυτό οφείλεται στην επιδεξιότητα του οδοντιάτρου και στον περιορισμένο αριθμό δοντιών στον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν αυτοί οι τύποι για στήριγμα ακίνητης γέφυρας

Ενδείξεις

 • Σε δόντια με καλά ανατομικά χαρακτηριστικά

 • Σε άτομα που δεν παρουσιάζουν προδιάθεση για τερηδόνα

 • Σε άτομα που εφαρμόζουν κατά το δυνατόν άψογη στοματική υγιεινή

Επένθετα

Αντενδείξεις

 • Σε προσβεβλημένα δόντια που έχουν αδαμαντίνη η οποία υποστηρίζεται από οδοντίνη στα παρειακά και γλωσσικά τοιχώματα

Ενδείξεις

 • Σε δόντια με παρουσία τερηδόνας

 • Σε δόντια με παρουσία υπασβεστιώσεων στις παρειακές ή τις γλωσσικές επιφάνειες

Υπερένθετα

Η χρήση των υπερένθετων παρέχει την δυνατότητα ολικής ανάπλασης της μύλης, όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία αδαμαντίνης περιμετρικά της μύλης

Υλικά Κατασκευής

 • Σύνθετη ρητίνη

 • Πορσελάνη

Συχνές ερωτήσεις

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη

1η επίσκεψη

 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο SpectroShade™ Micro

 • Τοπική αναισθησία

 • Μείωση όγκου του δοντιού περιφερικά με τον τροχό

 • Λήψη αποτυπώματος σε ατομικό δισκάριο με αποτυπωτικό υλικό

2η επίσκεψη

 • Πρόβα ημιτελών ένθετων, επένθετων ή υπερένθετων

3η επίσκεψη

 • Τελική προσκόλληση ένθετων, επένθετων ή υπερένθετων με κονία μόνιμης συγκόλλησης

Βίντεο επεξήγησης Ένθετων – Επένθετων