ραντεβού
210 64 66 600
Ακρορριζεκτομή 2017-04-10T23:27:39+03:00

Περιακρορριζική απόξεση είναι η χειρουργική αποκάλυψη του ακρορριζίου και της περιακρορριζικής χώρας, η σχολαστική απόξεση και η απομάκρυνση των παθολογικών ιστών χωρίς να θιγεί η ρίζα

Ακρορριζεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται το ακρορρίζιο μαζί με τον παθολογικό ιστό που τον περιβάλλει

Συχνές ερωτήσεις

Ενδείξεις ακρορριζεκτομής ή περιακρορριζικής απόξεσης

 • Γίνεται μόνο εφόσον το μήκος της ρίζας είναι τέτοιο που μετά την αφαίρεση του ακρορριζίου δεν διαταράσσεται η σχέση μύλης – ρίζας
 • Σε ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες ή ύπαρξη πολφόλιθων, που είναι αδύνατον να προσπελαστούν
 • Έντονη κάμψη των ριζικών σωλήνων
 • Ατελής διάπλαση ρίζας
 • Εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση ρίζας
 • Προεξοχή του ακρορριζίου έξω από το φατνιακό πέταλο
 • Αδιάλυτα υλικά έμφραξης ριζικών σωλήνων
 • Σκαλοπάτι στον ριζικό σωλήνα
 • Διάτρηση ριζικού σωλήνα
 • Έξοδος υλικού από τους περιακρορριζικούς ιστούς
 • Κάταγμα ριζών με νέκρωση πολφού
 • Έλλειψη χρόνου του ασθενούς
 • Μεγάλη περιακρορριζική αλλοίωση

Αντενδείξεις ακρορριζεκτομής ή περιακρορριζικής απόξεσης

 • Ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, διαβήτη ή νοσήματα του αίματος
 • Ασθενείς με σκληροδερμία
 • Δόντια με μη θεραπεύσιμη περιοδοντική νόσο
 • Δόντια που η μύλη τους δεν μπορεί να αποκατασταθεί
 • Περιπτώσεις που η διατήρηση ενός δοντιού είναι ανώφελη
 • Τερηδόνα στην ρίζα
 • Ανεπαρκής αναλογία μύλης – ρίζας
 • Μη θεραπεύσιμη απορρόφηση ρίζας

Βίντεο διαδικασίας