ραντεβού
210 64 66 600
Ακρορριζεκτομή 2017-04-10T23:27:39+00:00

Περιακρορριζική απόξεση είναι η χειρουργική αποκάλυψη του ακρορριζίου και της περιακρορριζικής χώρας, η σχολαστική απόξεση και η απομάκρυνση των παθολογικών ιστών χωρίς να θιγεί η ρίζα

Ακρορριζεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται το ακρορρίζιο μαζί με τον παθολογικό ιστό που τον περιβάλλει

Συχνές ερωτήσεις

Ενδείξεις ακρορριζεκτομής ή περιακρορριζικής απόξεσης

  • Γίνεται μόνο εφόσον το μήκος της ρίζας είναι τέτοιο που μετά την αφαίρεση του ακρορριζίου δεν διαταράσσεται η σχέση μύλης – ρίζας
  • Σε ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες ή ύπαρξη πολφόλιθων, που είναι αδύνατον να προσπελαστούν
  • Έντονη κάμψη των ριζικών σωλήνων
  • Ατελής διάπλαση ρίζας
  • Εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση ρίζας
  • Προεξοχή του ακρορριζίου έξω από το φατνιακό πέταλο
  • Αδιάλυτα υλικά έμφραξης ριζικών σωλήνων
  • Σκαλοπάτι στον ριζικό σωλήνα
  • Διάτρηση ριζικού σωλήνα
  • Έξοδος υλικού από τους περιακρορριζικούς ιστούς
  • Κάταγμα ριζών με νέκρωση πολφού
  • Έλλειψη χρόνου του ασθενούς
  • Μεγάλη περιακρορριζική αλλοίωση

Αντενδείξεις ακρορριζεκτομής ή περιακρορριζικής απόξεσης

  • Ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, διαβήτη ή νοσήματα του αίματος
  • Ασθενείς με σκληροδερμία
  • Δόντια με μη θεραπεύσιμη περιοδοντική νόσο
  • Δόντια που η μύλη τους δεν μπορεί να αποκατασταθεί
  • Περιπτώσεις που η διατήρηση ενός δοντιού είναι ανώφελη
  • Τερηδόνα στην ρίζα
  • Ανεπαρκής αναλογία μύλης – ρίζας
  • Μη θεραπεύσιμη απορρόφηση ρίζας

Βίντεο διαδικασίας