ραντεβού
210 64 66 600
Αποκαταστάσεις Εμφυτευμάτων 2017-04-12T16:59:19+03:00

Τα εμφυτεύματα αποκαθιστώνται προσθετικά είτε με ακίνητες αποκαταστάσεις, δηλαδή με στεφάνες (θήκες) ή γέφυρες είτε με κινητές αποκαταστάσεις, δηλαδή με οδοντοστοιχίες (μασέλες)

Ακίνητες αποκαταστάσεις εμφυτευμάτων

Όλες οι ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων μπορούν να ταξινομηθούν
ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης τους με το εμφυτευματικό κολόβωμα

Είδη Στεφανών Επιεμφυτευματικών Αποκαταστάσεων

Μεταλλοκεραμικές
Ζιρκόνιο
Ολοκεραμικές

Οι ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις χωρίζονται
σε 2 κατηγορίες Κοχλιούμενες και Συγκολλούμενες

Κοχλιούμενες αποκαταστάσεις

Ενδείξεις: Σε δόντια με μειωμένο προσθετικό χώρο

Πλεονεκτήματα

 • Τα επιμέρους τμήματα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν σε περίπτωση απωλειών

 • Επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο για την υγιεινή των εμφυτευμάτων λόγω της εύκολης αφαίρεσης της κατασκευής

 • Εύκολη επισκευή της αποκατάστασης σε περίπτωση θραύσης της πορσελάνης

Μειονεκτήματα

 • Στο μασητικό επίπεδο υπάρχει οπή, η οποία εμφράσσεται με ρητίνη

 • Απαιτείται ο επιμελής έλεγχος από τον ασθενή και σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον οδοντίατρο ώστε να μην φύγει το εμφρακτικό υλικό και δημιουργηθεί μικροβιακό φορτίο

 • Απαιτείται η χρήση επιπλέον εξαρτημάτων

Συγκολλούμενες αποκαταστάσεις

Ενδείξεις: Στις περισσότερες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

Πλεονεκτήματα

 • Αισθητικά ανώτερη, καθώς δεν έχει οπή μασητικά όπως η κοχλιούμενη

 • Απαιτείται η χρήση λιγότερων εξαρτημάτων

 • Είναι δυνατή η χρήση προσωρινής κονίας ώστε να είναι εφικτή η αφαίρεση της κατασκευής και η άμεση πρόσβαση στο εμφύτευμα

Μειονεκτήματα

 • Η αφαίρεση της κατασκευής είναι δυσκολότερη

 • Απαιτείται πολύ σχολαστική αφαίρεση της περίσσιας της κονίας κατά την συγκόλληση

Κινητές αποκαταστάσεις εμφυτευμάτων

Όλες οι κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων μπορούν να ταξινομηθούν
ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης τους με το εμφυτευματικό κολόβωμα

Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες
Επένθετες οδοντοστοιχίες με μπάρα
Επένθετες οδοντοστοιχίες με ball
Επένθετες οδοντοστοιχίες με locators

Επένθετες οδοντοστοιχίες με μπάρα

Επένθετες οδοντοστοιχίες με ball

Επένθετες οδοντοστοιχίες με locator

Βίντεο διαδικασίας

Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων με στεφάνες (θήκες)

για τις περιπτώσεις που λείπουν κάποια δόντια

Προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων με επένθετη οδοντοστοιχία

για τις περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια