ραντεβού
210 64 66 600
Ανύψωση Ιγμορείου 2017-04-10T22:56:23+03:00

Η ανύψωση ιγμορείου είναι μια χειρουργική διαδικασία όπου ανυψώνουμε την μεμβράνη και τοποθετούμε υλικό οστικού μοσχεύματος ώστε να αυξήσουμε το οστό κατά μήκος και να είναι κατόπιν εφικτή η τοποθέτηση εμφυτεύματος, στην άνω γνάθο

Υπό ορισμένες συνθήκες, η ανύψωση ιγμορείου μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την τοποθέτηση εμφυτεύματος,
Σε άλλες περιπτώσεις, η ανύψωση ιγμορείου και η τοποθέτηση εμφυτεύματος πραγματοποιούνται σε 2 διαφορετικές επεμβάσεις (φάσεις), όταν το οστικό μόσχευμα θα έχει αφομοιωθεί

Απαραίτητη αρχικά πανοραμική ακτινογραφία και ενδεχομένως αξονική άνω γνάθου

Συχνές ερωτήσεις

Ενδείξεις

 • Απώλεια οπισθίων δοντιών στην άνω γνάθο
 • Ελλείποντα άνω οπίσθια δόντια εκ γενετής
 • Οστική απώλεια στην άνω οπίσθια περιοχή και ανάγκη τοποθέτησης εμφυτευμάτων

Επιπλοκές

 • Φλεγμονή
 • Πόνος
 • Οίδημα
 • Φαγούρα
 • Αποτυχία του μοσχεύματος
 • Αιμάτωμα
 • Αλλεργική αντίδραση
 • Απώλεια εμφυτευμάτων

Βίντεο διαδικασίας

Διαδικασία